Home

9. Geloof niet in sprookjes (2)

Wat lever je als projectteam, een product of de planning van je project? Zo gesteld is de keuze eenvoudig, maar in de praktijk ligt dat toch anders. Een project wordt uiteraard 'verkocht' op de planning, in de verwachting dat die planning gehaald zal worden. En we weten allemaal dat die gedachte twijfelachtig is.

Je zou zeggen: een belofte (zoals een planning) heeft pas waarde als die betrouwbaar is. De praktijk wijst anders uit. Overal zijn mensen vooral bezig om mooie beloften te bedenken en uit te spreken. Dat gaat over een projectplanning, een verkiezingsprogramma, de belofte van betere kwaliteit bij een reorganisatie en ga zo maar door. De druk op het doen van beloften is zo groot, dat de waarheid of betrouwbaarheid daarbij sneuvelt. Wetenschappelijke resultaten zijn niet betrouwbaar, omdat de druk om te publiceren nauwkeurigheid en waarheid in de weg staat. Planningen zijn onrealistisch, omdat het afgeven van een ware planning je kansen om de opdracht te halen verkleinen. Verkiezingsbeloften zijn onhaalbaar, omdat haalbare beloften geen kiezers trekken.

Het is dus niet zo, dat de verkopers van deze onwaarheden de enige schuldigen zijn. De kopers ervan (klanten, kiezers, ) zijn even schuldig. Ze weten dat ze onwaarheid kopen, maar accepteren de waarheid niet.

Laten we toch met z'n allen eens ophouden met deze flauwekul. Ga eerlijkheid meer belonen dan mooimakerij. Dat is lastig, want we zitten zo in elkaar, dat we de mooie praatjes voor de korte termijn belangrijker vinden dan de realisatie op lange termijn (daarom ook de hijgerige kwartaalrapportages van bedrijven). Maar met een beetje nadenken en overleg (zie punt 8) moet het toch mogelijk zijn. En als betrouwbaarheid een verkoopargument wordt, worden aanbieders vanzelf betrouwbaarder.

terug
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27