Home

7. Betrek medewerker en lijnmanager bij herplanning.

Projecten willen nogal eens vertraging oplopen. Dan wordt de planning aangepast, diverse werkzaamheden vinden later plaats dan gedacht. Nu komt het vaak voor, dat niet met tijdelijke projectmedewerkers (en hun baas) overlegd wordt of hun inzet ook later kan plaatsvinden. Dat is niet handig en ook niet erg logisch.

  • De betrokken medewerkers hebben rekening gehouden met de inzet in het project. Als nu blijkt dat het project vertraagd is, moeten ze hun planning aanpassen. Meestal kan dat wel, maar dan moet je het wel tijdig weten.
  • De medewerkers moeten ook hun gewijzigde inzet kunnen inroosteren. Dat kan nog wel eens problematisch zijn. Wellicht is er net een vakantie gepland, of een cursus. Het kan ook zijn, dat de nieuwe data erg slecht uitkomen in de planning van de afdeling.

Dit punt hangt natuurlijk samen met punt 6. Naarmate medewerkers en hun chef beter betrokken worden bij de planning van het project, is het ook logischer dat ze betrokken worden bij de herplanning. Het hangt ook samen met punt 5. Als een projectleider goed communiceert, zal hij er ook eerder toe komen om wijzigingen in de planning aan alle betrokkenen bekend te maken.

terug
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27