Home

6. Zorg bij de inzet van interne medewerkers voor een goed overleg tussen projectleider, lijnmanager en betrokken medewerker.

Bij veel projecten, in het bijzonder interne projecten, worden medewerkers uit de lijn tijdelijk ingezet. Dat leidt frequent tot problemen. Veel van mijn cursisten waren het eens met de verzuchting: "We doen hier ons werk en daarnaast ook nog projecten". Er is kennelijk een wijd verbreide gewoonte om werk in projecten niet goed in te bedden in de totale werklast.

Problemen die vaak voorkomen zijn:

  • de lijnmanager is niet op de hoogte van de geplande inzet van een medewerker
  • de medewerker weet niet, dat tussen lijnmanager en projectmanager zijn inzet in een project is afgesproken
  • de medewerker kent niet het doel en resultaat van een project waarvoor zijn inzet wordt verlangd
  • afspraken over inzet van een medewerker worden veel te laat gemaakt.

Het gevolg hiervan is, dat de medewerking van een tijdelijk teamlid niet optimaal is. Het teamlid heeft geen tijd voor de inzet, weet niet wat er van hem gevraagd wordt en is derhalve matig gemotiveerd.

Met een beter overleg worden veel mensen enthousiast over de mogelijkheid om, naast de routine, ook eens iets anders te doen. Als ook de lijnmanager in het overleg wordt betrokken kan de inzet meegenomen worden in de totale werkplanning van de afdeling. Daarbij hoort natuurlijk, dat werk in projecten niet leidt tot overbelasting op een afdeling. Werk in projecten is ˇˇk werk en hoort als zodanig tot de taak van elke afdeling. Historische informatie over de totale werklast in projecten kan geŰxtrapoleerd worden naar een planning voor de toekomst.

terug
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27