Home

2. Let op verborgen doelen.

Het doel is niet altijd het doel.
In een aantal gevallen wordt het doel niet openlijk geformuleerd, of zijn er strijdigheden of verwarring in de formulering. Dat kan komen doordat het opdrachtgever niet handig is in het formuleren van doelen, maar vaak ook doordat de opdrachtgever niet eerlijk is in zijn formuleringen.

Strijdigheid van doelen komt het vaakst voor. Allerlei partijen rond het project proberen hun eigen doelen in het project te verwerken, waardoor het resultaat een lappendeken wordt, die wellicht geen enkel zinnig doel meer dient.

Regelmatig heeft een opdrachtgever een doel, waar hij niet openlijk voor uit wil komen. Er wordt dan een ander doel geformuleerd, waar het project op wordt gebaseerd. Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • f het resultaat dient het werkelijke doel, waarbij het projectteam voortdurend in de mist werkt, omdat nooit duidelijk is waarom het resultaat op deze wijze is vastgesteld
  • f het resultaat dient het openlijke doel, met als gevolg dat het projectteam voortdurend wordt tegengewerkt, omdat de opdrachtgever dat doel helemaal niet wil bereiken.

Het kan ook zijn, dat stakeholders in de loop van het project van functie veranderen, of dat een machtsbalans verandert. Dat zal er toe leiden dat (impliciet) de doelen rond het project veranderen, immers, het is gebruikelijk dat verschillende stakeholders verschillende belangen hebben. Het komt zelden voor, dat het resultaat in zo'n situatie synchroon mee verandert.

Een laatste type verborgen doel is het ontbreken van een doel. Als het oorspronkelijke doel in de loop van het project zijn functie verliest, zou het project eigenlijk gestopt moeten worden, immers het dient geen doel meer. Maar stoppen van een project is (psychologisch) lastig. Dus loopt het project door, met als enige doel het vermijden van gezichtsverlies van de bepalende stakeholders.

Is het altijd fout om als projectteam te werken aan onzuivere doelen? Dat is niet gezegd. Wellicht is het werkelijke doel nastrevenswaard, ook al kan het niet hardop gezegd worden. Zo kan het ook zinvol zijn, over deze onzuivere doelen te zwijgen. Maar, het werken met niet openbare doelen blijft lastig. Je Business Case is onduidelijk, het formuleren van een resultaat problematisch en evalueren van het projectsucces onmogelijk langs normale lijnen. Maar, als iedereen tevreden is aan het eind, wat kan er dan fout zijn?

terug
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27