Home

10. Doe de eenvoudige dingen goed, dan heb je meestal geen ingewikkelde dingen nodig.

Als je systemen, methoden voor projectmanagement goed bestudeert, dan zie je dat ze eigenlijk eenvoudige dingen nastreven. Eerst denken, dan doen; afspraken nakomen; zaken vastleggen om ze niet te vergeten; dingen in de juiste volgorde doen; nauwkeurig werken …

Projecten zijn niet moeilijk, ze zijn alleen complex. Het is lastig om het overzicht te houden en van daar uit de juiste werkwijze te vinden. En wij mensen zijn niet alleen slordige wezens met een beperkte blik, we zijn ook erg slecht in ons houden aan afspraken en 'best practises'. We weten wel hoe het moet, maar het is zo lastig vol te houden. Daarom zijn we massaal verslaafd aan genotmiddelen, leven we ongezond en … vergeten we steeds weer alles dat we geleerd hebben.

Bedenkers van methoden weten dat en maken allerlei regels om het ons gemakkelijk te maken. Maar, dat zijn weer werkwijzen waar we ons aan moeten houden … en dus verwateren ook díe regels. Bij Prince 2 hebben ze daar een uitdrukking voor: PINO ofwel Prince In Name Only. Voor een klein gedeelte komt dat, omdat we de zin van die regels niet inzien en ze dus omzeilen. Veel belangrijker is echter, dat we steeds weer vervallen in slechte gewoonten: bad practises in plaats van best practises. Het helpt natuurlijk niet, om weer nieuwe regels te verzinnen om ervoor de zorgen dat we ons aan de bestaande regels houden. Dat levert alleen maar een extra laag op van ontdoken regels. Belangrijker is het, om regelmatig met elkaar te bespreken hoe het eigenlijk moet. Elkaar het mandaat te geven om te wijzen op overtreding van de regels.

Een belangrijke oorzaak van het overtreden van regels is de strijdigheid en onbruikbaarheid ervan. Veiligheidsregels in de bouw worden op grote schaal overtreden omdat:

  • de veiligheidssystemen onhandig zijn: werken met handschoenen aan maakt je vingers stijf, veiligheidskleding is te warm, etc.
  • veilig werken = langzaam werken, terwijl de baas nu juist heeft gezegd dat we op moeten schieten. Welke regel gehoorzaam je nu, veilig werken of snel werken?
  • de veelheid van normen uit verschillende bronnen (methoden, ARBO, milieu, etc.) maken de kans groot dat normen strijdig zijn met elkaar. Iedereen kent daar wel schrijnende voorbeelden van.

Het gedrag van de baas speelt ook hier een belangrijke rol. Daar waar de baas 'goed gedrag' consequent beloont, is de kans groter dat mensen zich verstandig gedragen.

terug
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27