Home

Het project

Typerende ondersteuning: Coaching van de projectleider

 1. Opzet van de projectstructuur. Plan van Aanpak, project start-up uit, mijlpalen, beheerspaln, communicatiestructuur, etc.
 2. Voorbereidende van belangrijke gebeurtenissen. Projectvergadering, overleg met de opdrachtgever, belangrijke wijzigingen. Van het bespreken van belangrijke punten tot rollenspelen om de gebeurtenis te oefenen.
 3. Evaluerende gesprekken. Wat ging er goed, wat ging er fout, wat kan je er van leren.

Elk project kent zijn eigen organisatie. Relaties binnen het project, met de opdrachtgever en met de buitenwereld moeten worden vastgelegd.

Problemen die we vaak tegenkomen zijn:

 • medewerkers die tijdelijk/parttime voor een project zijn ingezet blijken op cruciale momenten niet beschikbaar
 • medewerkers beschikken niet over de laatste stand van zaken en werken daarom met verkeerde beschrijvingen
 • er ontstaan tijdens het project problemen tussen projectteam en opdrachtgever over wat er precies geleverd zal worden
 • de projectleider beschikt krijgt niet tijdig informatie over (dreigende) vertragingen

Belangrijke onderwerpen bij het begeleiden van projecten:

 • ontwerpen van documentsjablonen, beslis- en communicatiestructuren
 • de project start-up: programma en uitvoering
 • instrumenten voor de projectmanager (planning en beheersing)
 • managen van processen (zorgen dat partijen en ideeën synchroon lopen)
 • supervisie van de projectmanager
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27