Home

De organisatie

Typerende ondersteuning: adviezen

Adviezen voor organisatieverbetering zetten werknemers aan om zelf de problemen aan te pakken en hebben bijvoorbeeld de vorm van:

 1. Een Quick Scan.
  Knelpuntenanalyse gemaakt met verbetervoorstellen.
 2. Workshop over sprookjes.
  In alle organisaties komen sprookjes voor: verhalen die verteld worden. Sommige sprookjes bieden inspiratie. Andere sprookjes belemmeren organisatieverbeteringen, omdat problemen ontkend worden en maatregelen gebaseerd zijn op fantasieën. Hoe maak je gebruik van positieve sprookjes en bestrijd je negatieve.
 3. Functies en rollen.
  Welke functies en rollen moeten veranderd worden om projectmatig werken te optimaliseren en hoe doe je dat.
 4. Het 7-S model
  Het 7-S model legt de organisatie uiteen in cultuur, managementstijl, strategie, structuren, systemen, mensen en competenties. Welke aspecten van de organisatie men wil veranderen om problemen aan te pakken en hoe doe je dat.

Problemen die vaak voorkomen zijn:

 • organisaties gaan wel 'projecten doen', maar passen hun organisatie onvoldoende aan
 • projecten worden gezien als iets dat erbij hangt, dat naast het 'gewone' werk gedaan moet worden
 • projectopdrachten worden onvoldoende uitgewerkt
 • projectmanagers krijgen onvoldoende mandaat
 • projecten moeten zich teveel schikken naar de eisen van de lijnorganisatie

Belangrijke onderwerpen bij het inrichten van de projectorganisatie zijn:

 • het kiezen en implementeren van standaarden (bijvoorbeeld projectplan, voortgangsrapportage, afsluiten van een project, opdrachtgeverschap, projectmandaat)
 • het uitwerken van de 'business case' (kosten en opbrengsten van een project)
 • een systeem voor het vaststellen van de prioriteit van elk project (ook in relatie tot werk in de lijn)
 • het opzetten van een project support systeem
 • het organiseren van 'lessons learned': projectevaluatie en implementeren van conclusies daaruit
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27