Home

Naar een filosofie rond projectmatig werken

Er is eigenlijk geen organisatie meer, die niet regelmatig projecten uitvoert. Projectmatig werken is een goede manier om dingen voor elkaar te krijgen die niet standaard zijn en die gepaard gaan met veel onzekerheden.

Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is om projectmatig te werken. Het centrale probleem is, dat projectmatig werken vraagt om een andere kijk op de wereld. Mensen die in projecten werken moeten bereid zijn, oude zekerheden los te laten en op een nieuwe manier hun werk te beleven.

  • er bestaat geen vaste indeling meer in afdelingen, iedereen krijgt tijdelijk een plek om in samenwerking met anderen een resultaat te boeken
  • er zijn geen vaste taakomschrijvingen meer, je doet iets omdat het nodig is om de klus te klaren
  • er zijn geen vaste hiërarchie, leiderschap wisselt naar de samenstelling van de groep en de onderhanden taak
  • er is geen vaste werkwijze, elk project is anders en wordt andere georganiseerd

Werken in projecten wordt succesvol, als op vier fronten de juiste ontwikkeling plaatsvindt:

  • de organisatie moet aangepast zijn om de flexibiliteit in projecten mogelijk te maken
  • systemen ondersteunen projectleiders en hun opdrachtgever
  • projectleiders hebben de juiste visie en competentie
  • projecten worden goed opgezet en uitgevoerd
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27