Home

 

Stef Blom Waarom managers in sprookjes geloven Scriptum Management
ISBN 978 90 5594 587 Verschenen juli 2008, prijs Euro 17,95

De wereld davert van de managementschandalen, waarin managers onwaarheid vertellen tot hun eigen (financiële) voordeel. De meest bekende zijn ENRON (grootscheepse fraude en oplichting), AHOLD (administratieve manipulatie om de omzet hoger te doen lijken) en Shell (kunstmatig opkrikken van de cijfers inzake oliereserves om de bonussen te verhogen). Maar daarnaast zijn de meer sluipende politieke verhalen die problemen moeten verhullen, zoals de voorspellingen over het gereed komen van de Betuwelijn, de HSL, de A73, het rekeningrijden, etc.

Niet alleen managers vertellen sprookjes. Wakker gemaakt door de verhalen in de kranten ben ik me gaan verdiepen in de vraag hoe rationeel organisaties zijn. En dan blijkt, dat onze bedrijven en overheden bol staan van de onwaarheden. Mensen vertellen, bewust of onbewust, verhalen om hun doelen te dienen.
Dat er sprookjes verteld worden, heeft vaak een psychologische achtergrond. Maar ook sociologen en mensen die zich in organisatieculturen verdiepen geven zo hun redenen. Tenslotte wil je dan weten of er ook iets tegen die sprookjes te doen is. Het blijkt, dat er diverse theorieŽn zijn, uit de psychologie, de psycho-therapie en de organisatiekunde, die daarvoor aanknopingspunten geven.

Over dit drieluik: sprookjes, de verklaring ervan en wat je er tegen kunt doen gaat dit boek.U kunt dit boek onder andere bestellen via managementboek.nl

Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27